Att bilda en sportförening

Som tur är finns det gott om eldsjälar som brinner för ungdomars och människors sportintresse, oavsett ålder, kön och fysiska förutsättningar. Sverige har en mängd olika sportföreningar som avser olika idrotter och som sammanför människor från alla olika samhällsklasser och bakgrunder. Faktum är att varannan svensk har tecknat medlemskap i någon form av sportförening, vilket gör det till en viktig bransch i samhället. Sammanlagt finns det 20 000 föreningar i landet och antalet växer markant. Men hur bildar man en sportförening och vad bör man tänka på?

Så fungerar det

Av alla de många sportföreningarna som finns, är i stort sett samtliga med i en övre organisation som kallas för SF eller specialidrottsförbund. Dessa är i sin tur samlade under Riksidrottsförbundets organisation. Dock behöver en sportförening inte vara medlem i Riksidrottsförbundet, men många tycker ändå att det är bättre, eftersom det underlättar när kommuner ska ge bidrag till föreningen osv.

Detta gör att när man vill bilda en sportförening ansöker man om medlemskap i ett specialidrottsförbund först innan man går vidare till Riksidrottsförbundet. I samband med ansökan om medlemskap krävs det sedan 2011 också ett organisationsnummer och detta ansöker man om i samma veva. Det går också bra att ansöka om detta direkt via Skatteverket. Andra nummer som kommer att tilldelas föreningen är ett unikt föreningsnummer, som har en sifferserie på 4 eller 5 tecken och som används vid kommunikation etc, med idrottsrörelsen.

Förutom att ansöka om medlemskap, är det vanligt förekommande att man vänder sig till kommunen och dess fritidsförvaltning med mera för att samtala om förslag till lokaler eller platser där idrotten ifråga kan utövas i lugn och ro och med rätt redskap. I de flesta idrotter krävs ju mer än bara någon enstaka mössa med tryck, utan lokalen behöver mer plats till utrustning och omklädningsrum.

Riktlinjer om antalet bildare

Det finns inget förutbestämt antal personer som måste gå ihop för att bilda en förening, men om man jämför med bolagsformen “ekonomisk förening” är det ändå vanligast att minst 3 personer går ihop om ansvaret. Tillsammans är man också starkare, vilket kan ses som en osynlig slogan vid bildandet av en idrottsförening.

Upprätta kallelse

När ansökan är godkänd ska alla personer som ingår i bildandet, kalla till ett möte där andra övriga intresserade och inblandade ska närvara. På det första mötet bör man inte bara ta upp idéer och andra frågor, men också fastställa vem som ska utgöra sekreterare och ordförande med mera.

Kostnader

Det kostar att bli medlem i ett specialidrottsförbund men Riksidrottsförbundet kräver ingen avgift. Avgiften varierar, men i övrigt kan många kostnader komma att betalas tack vare den kommun föreningen finns i, eftersom de ger bidrag. Man kan även ansöka om annat stöd på det finansiella planet. Dock är det också bra att hitta sponsorer, speciellt när föreningen har växt lite.