Bilda en idrottsförening

Om du är intresserad av att utöva en viss sport, men det inte finns en förening för den sporten nära dig, kan ett alternativ vara att själv bilda en idrottsförening. Det finns egentligen inget minsta antal medlemmar som måste ingå i en idrottsförening, varför det är något du kan göra helt på egen hand, men det blir lättare och roligare att driva föreningen om du har lite hjälp från andra. Därför kan det vara en bra idé att först höra dig för med vänner och andra i området om det finns intresse för att bilda en förening för den idrott du har tänkt dig.

tennis-15844_960_720Om intresse finns är nästa steg att kalla till ett första möte i föreningen. Du själv tillsammans med eventuella andra initiativtagare är de som kallar till mötet, som är öppet för alla. Det går med andra ord inte att ha ett möte där bara vissa personer är inbjudna. När mötet inleds ska man upprätta en närvarolista, som också kan användas som röstlängd. Därefter väljs mötesordförande, mötessekreterare och justeringsmän, varpå ordföranden tar över mötet. De punkter som man bör gå igenom är förutom de som nämnts ovan en omröstning om huruvida man ska bilda föreningen eller inte, ett fastställande av föreningens stadgar (ett förslag bör ha förberetts innan mötet) och ett fastställande av föreningens namn. Mötet avslutas i och med att en interimstyrelse väljs, som ska leda föreningen fram tills att man kan hålla det första årsmötet.

I och med det är alla administrativa steg mot att bilda en idrottsförening avklarade. Dock kvarstår fortfarande en hel del praktiska steg, till exempel att hitta lokaler där ni kan utöva sporten och ha eventuella möten för föreningens styrelse. Om ni har möjlighet till det är ett alternativ alltid att bygga en egen föreningslokal. Du kan enkelt köpa byggmaterial till ett bra pris hos Skånska byggvaror. För vissa sporter är det dock inte ett alternativ, till exempel om man måste ha tillgång till en ishall eller annan större sportanläggning. I så fall får man förhandla med kommunen om att få istid eller tillgång till anläggningen vissa tider.