En klubb ger vänner för livet

Svenskt föreningsliv är i mångt och mycket helt unikt. Få andra länder har en idrottsrörelse uppbyggd på en så stark demokratisk grund som föreningslivet i vårt land. Ingen förening styrs av annat än medlemmarna. Detta har vi den så kallade 51 % regeln att tacka för. 51 % regeln syftar till att medlemmarna står för minst 51 % av rösterna vid ett årsmöte. D.v.s man har majoritet vid beslutstagande. Detta för inte bara med sig att medlemmarna är viktiga vid årsmötet. Det ger också en stark känsla av delaktighet. Man kan vara med och påverka sin verksamhet. När man kan vara med och påverka så leder det ofta till att man tar ansvar för det man gör. Detta i sin tur syns i klubbhus runt om i landet. Dit medlemmarna går för att umgås och nätverka. Få personer i detta land har aldrig satt sin fot i en klubbstuga och tagit del av den gemenskap som ofta råder där. En gränsöverskridande gemenskap. En plats att skapa livslång vänskap.

En grund för ett livslångt lärande

En idrottsförening i dagens Sverige är inte bara en plats för idrottsliga prestationer utan framförallt en plats där människor formas både socialt, psykiskt och fysiskt. Att dagligen umgås med personer som har samma grundintresse men där man kommer från olika sociala miljöer. Man kan vara rik, fattig, från olika länder, man, kvinna, kille, tjej, barn, vuxen ja alla personer har en plats och en roll i en förening. idrottens plats i samhället är given, ingen annan miljö skapar en så stark känsla av gemenskap som en riktigt skött idrottsförening. Utbildningen man får i ett nätverk med så många olika personligheter är ovärderlig även för skolan och för arbetsplatsen. Den är ovärderlig som utbildning i demokratins grunder och den stärker människor att ta bättre beslut kring deras egna livsval. Den är bildande inom alkohol och drogfrågor. Den är ett unikt redskap för att bygga människor och den är ett unikt redskap för att skaffa sig vänner för livet. För i klubblokalen är det just det man gör. Man bygger vänskap för livet.

Klubblokalen en samlingsplats

Många föreningar har sin klubblokal som en central punkt för medlemmar och andra besökare. Ibland kan det räcka med en kaffekokare, en drickautomat och en soffa för att man som besökare skall slå sig ner och få en stunds gemenskap. Men ofta är det fullt utrustade caféverksamheter med möjligheter att uppehålla sig på platsen alla vakna tider på dygnet. Man kan spela spel, se på tv, gå kurser eller helt enkelt bara umgås. Troligvis kan alla människor som växt upp i vårt land relatera till något som har med en klubblokal att göra. Man kan nästan alltid nämna någon i ens bekantskapskrets som man träffat via klubben och som man umgåtts med i en klubblokal. Idag är det viktigare än någonsin att ha en lokal som är aktiv. Många klubbar väljer ett gränsöverskridande samarbete med skola och företag. Man erbjuder läxhjälp för sina medlemmar. Man erbjuder företag som man har som samarbetspartners olika aktiviteter. Klubblokalen kommer alltid ha stor betydelse för idrottslivet, det unika föreningslivet i Sverige.