Klubbhusen är viktiga för sportföreningar

Organiserad idrott handlar inte bara om att träna och tävla i idrottshallar, på fotbollsplaner eller på andra för ändamålet iordninggjorda ytor. Klubbar och föreningar behöver även ha möten och sociala aktiviteter för att överhuvudtaget kunna fungera. Där spelar klubbhusen ofta en mycket viktig roll. Det gäller såväl våra största som riktigt små idrottsföreningar. I den här texten kommer vi att ta en lite närmre titt på hur klubbhusen används runt om i landet och på vad det kan innebära att ta hand om och förbättra dem på ett effektivt sätt.

Användningsområden för klubbhus

Många Klubbhus fungerar som samlingsplats för ungdomar, inte bara i anslutning till träningar och tävlingar. Klubbhusen brukar även inrymma ytor för omklädning och kanske förvaring av material som behövs vid utövandet av idrotten ifråga. Stora idrottsklubbar har klubbhus där spelarna kan samlas, och kanske äta en bit, under trevliga former inför matcher och tävlingar. Det kan även finnas gym och andra träningsredskap i klubbhus samt massagebänkar och annat som underlättar återhämtning och förebygger idrottsskador. Klubbhus är i regel en del av en större träningsanläggning där det kan finnas allt från elljusspår till fotbollsplaner. I de flesta klubbhus finns memorabilia i form av pokaler och annat som klubben vunnit under årens lopp.

Klubbhus måste tas om hand

Många klubbhus har en stor genomströmning av människor. Det innebär att de utsätts för ett mycket större slitage än vanliga bostadshus och att de måste underhållas. Många idrottsklubbar har en anställd vaktmästare som har huvudansvar för att förvalta fastigheten. Ofta är det dock ideellt arbete från ansvarskännande medlemmar i föreningen som håller husen i gott skick. Underhåll av klubbhus i form av till exempel nya dörrar av bra kvalité, ommålning av fasaden och fönsterreparationer kan utgöra en ganska stor budgetpost för en idrottsförening. Ofta ger dock kommunen bidrag som hjälper föreningar att ta hand som klubbhus på ett bra sätt, så att de inte förfaller.